Każdy rodzic katechetą

akademicki kurs teologiczno-katechetyczny

 BLOK BIBLIJNY

 • Czym jest Biblia? O czym mówi Biblia i po co ją napisano? Jaki był proces powstawania ksiąg biblijnych? W jaki sposób i w jakich językach napisano Biblię? W jaki sposób dotarł do nas tekst Pisma Św.? Podział ksiąg biblijnych. Prehistoria i historia biblijna. Dzieje Izraela. Królewska poezja i mądrość. Wołanie proroków. Pisma Nowego Testamentu. Cuda Starego i Nowego Testamentu. Nauczanie w przypowieściach. Początki Kościoła.

BLOK PRORODZINNY i ETYCZNY

 • Katecheza w rodzinie
 • Zagadnienia etyczno- moralne jak np. eutanazja, klonowanie, moralne granice eksperymentu medycznego, in vitro, opieka paliatywna i terminalna alternatywą eutanazji, kryterium śmierci mózgowej, etyka seksualna.

BLOK PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNY

 • Małe dziecko i jego rodzice. Rozwój uczuć i kontaktów społecznych. Przejawy religijności małego dziecka. Modlitwa małego dziecka. Dziecko przedszkolne w rodzinie.
 • Wiek szkolny. Relacja dziecko-matka. Relacja dziecko-ojciec. Rola ojca i matki w wychowaniu religijno-moralnym. Dojrzewanie biologiczne i społeczne. Dorastający i ich rodzice.
 • Samowychowanie – zadanie dla młodych i starszych dorosłych.
 • Życie osób starszych. Psychofizjologia starzenia się. W roli teściów. W roli dziadków.
 • Choroba i śmierć w rodzinie. Religijne znaczenie choroby. Umieranie. Pomoc rodzinie w wychodzeniu z żałoby. Jak powiedzieć dziecku o śmierci?

BLOK TEOLOGICZNY (Teologia dogmatyczna, teologia moralna, teologia małżeństwa i rodziny, teologia duchowości, liturgika itd)

 • Wybrane zagadnienia: rodzaje sumienia: sumienie szerokie, sumienie przytępione, sumienie faryzejskie, sumienie skrupulanckie, sumienie prawdziwe, sumienie fałszywe, sumienie pewne.
 • Traktaty teologiczne: Chrystologia, Mariologia, Eklezjologia, Trynitologia, Sakramentologia, Antropologia teologiczna, Łaska, Eschatologia.

BLOK HISTORYCZNO – KULTURALNY

 • Historia Kościoła, Patrologia, Dziedzictwo Kultury Chrześcijańskiej: Sztuka, Archiwum, Biblioteka, Muzeum.

BLOK – NOWA EWANGELIZACJA PRZEZ NOWE MEDIA

 • Ewangelizacja w epoce mass mediów, ewangelizacja na Facebooku i Twitterze, strony internetowe, wypowiedź blogowa jako sygnał preferencji aksjologicznych, portale i strony katolickie, prasa katolicka.

BLOK KATECHETYCZNO – DYDAKTYCZNY

 • Dynamika procesu nauczania-uczenia się
 • Pojęcie metod dydaktycznych i ich podstawowa klasyfikacja: metody słowne (akroamatyczna, erotematyczna, heureza, naturalne i sztuczne); klasyfikacja metod nauczania: metody oglądowe (oparte na obserwacji), metody oparte na posługiwaniu się słowem, metody oparte na działalności praktycznej uczniów, metody gier dydaktycznych; metody nauczania a główne rodzaje zadań dydaktycznych; kryteria doboru metod nauczania (wykład, referat, dyskusja, rozwiązywanie problemów, gra symulacyjna).
 • Metody aktywizujące w katechezie: pantomima, teatr cieni, puzzle plakatowe, niedokończone zdania, słoneczko, karty edukacyjne – sigla biblijne, parafraza, metody na poznanie imion, taniec w pracy katechetycznej, „burza mózgów”, bibliodrama, metaplan, zdania niedokończone itp.

Patriotyzm dnia codziennego rodziny polskiej na Emigracji

warsztaty edukacyjno-pegagogiczne dla małżonków, rodziców i młodzieży

MŁODZIEŻ BIERZMOWANA

 1. Miłość nie jedno ma imię
  Cykl zajęć dla młodzieży 15+ na temat zakochania, miłości i seksualności.
 2. Rola rodziców w życiu nastolatka
  Warsztaty o budowaniu mostów w rodzinie.
 3. Dwie Agaty
  Oparta na faktach opowieść ukazująca dwie skrajne postawy wobec „niechcianej” ciąży.

RODZICE

 1. Kolczasty Nastolatek
  O specyficznych i zarazem trudnych do zaakceptowania potrzebach
  rozwojowych okresu dorastania oraz sposobach wychodzenia im naprzeciw z podniesiona głowa. (dla rodziców młodzieży bierzmowanej).
 2. Rodzice jako bezpieczne baza
  Złote zasady wychowania w rodzinie zapewniające bezpieczne lokowanie rodzicielskiego kapitału wychowawczego. (dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych).

MAŁŻONKOWEI ZE STAŻEM 1+

 1. Małżeńskie EKG
  profilaktyka małżeńskich zadyszek i arytmii, czyli domowe sposoby radzenie sobie z codziennymi problemami życia we dwoje.
 2. Tajemnice małżeńskiej alkowy
  Czynniki mające istotny wpływ na jakość życia seksualnego małżonków

INNE TEMATY

 1. Kobieta w Biblii – Stary Testament
  Niezwykle bogaty profil kobiecości – starotestamentalny, ale jakże
  współczesny.
 2. Tylko miłość daje życie
  Co to znaczy, ze życie jest darem Boga i w jaki sposób?