Kim jesteśmy

Europejska Szkoła Liderów Polonijnych jest projektem realizowanym przez Polonijną Radę Rodziny i Fundację Czyste Serca we współpracy z polskimi uczelniami wyższymi.

Prowadzimy Studium Katechetyczno-Teologiczne, którego celem jest przygotowanie osób świeckich do prowadzenia katechezy w parafiach oraz pogłębienia wiedzy z zakresu teologii, bioetyki, dydaktyki, psychologii, pedagogiki, nowych mediów katolickich, historii Kościoła itp

Europejska Szkoła Liderów Polonijnych to także warsztaty rodzinno-patriotyczne, które mają wsparcie rodziny polskiej na Emigracji.